E-Fatura Bilgileri


Alt mükellefe ait E-Fatura örneğiniz varsa, Karşıt İnceleme Tutanaklarını oluştururken, "Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılan Mükellefin" bölümünü doldurabilirsiniz.

Satıcıya ait E-Fatura XML dosyası yüklenecektir:

E-Fatura Dosyasını Seçiniz: