Defterlerin Kapanış Tasdiki

Açılış tasdiki, defterler kullanılmaya başlanılmadan önce yaptırılan tasdik olup hem VUK hem de TTK açısından zorunludur. Ara tasdik, VUK’ta düzenlenmiş olup, tutulmakta olan defterlerin ertesi yılda da kullanılacak olması halinde, defterlerin kullanılacağı dönemin ilk ayı içinde yaptırılan tasdik işlemidir. Kapanış tasdiki ise TTK’ya göre defterlerin kullanıldıkları dönemin sonunda yaptırılan tasdik işlemidir.
Defterlerin açılış tasdikinin yaptırılmaması, hem vergi hem de sosyal güvenlik uygulamalarında idari para cezası uygulanmasını gerektirirken; kapanış tasdikinin yaptırılmamış olması, başta defterlerin sahibi lehine delil olarak kabul edilmemesi olmak üzere birçok olumsuz sonuç doğuruyor. Bu nedenle de kapanış tasdiki, en az açılış tasdiki kadar önemlidir.

 

Kapanış Tasdiki
Vergi Usul Kanunu’na göre defterin kapanış tasdiki zorunlu değildir. Defterlere kapanış tasdiki yaptırılması Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bir zorunluluk olup, sadece yevmiye defteri ve envanter defteri için söz konusudur.
TTK’ya göre, yevmiye defterinin yeni senenin en son ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilerek, kapanış tasdikinin yaptırılması gerekiyor (TTK md. 70). Buna göre, 2011 yılı yevmiye defterinin kapanış tasdikinin, Ocak ayı sonuna kadar yaptırılması gerekiyor. Envanter defterinin ise en geç Mart ayının sonuna kadar envanter işlemleri tamamlanarak, Nisan ayı sonuna kadar notere ibraz edilmesi ve kapanış tasdikinin yaptırılması gerekiyor (TTK md. 72).

Kapanış Tasdikinin Önemi
TTK, Kanun’a uygun olarak tutulan ve birbirini teyit eden ticari defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılmasına imkan tanıyor (TTK md. 85). Kapanış tasdiki kanuni bir zorunluluk olduğundan, kapanış tasdikinin yaptırılmaması halinde söz konusu defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılması mümkün olmuyor.
TTK’da, Kanun’da sayılan defterleri hiç veya Kanuna uygun şekilde tutmayanların ağır para cezası (adli para cezası) ile cezalandırılmaları öngörülüyor (TTK md.67/3). Kapanış tasdiki Kanun’da öngörülen bir zorunluluk olduğundan, bu zorunluluğa uymayanların adli para cezası ile cezalandırılmaları söz konusu olabilecek.
İcra İflas Kanunu’na göre, ticari defterlerini hiç ya da Kanun’a uygun olarak tutmayanlar, iflas ettiklerinde, ‘taksiratlı müflis’ sayılmakta ve Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılmaktadırlar (İİK md.310/5). Dolayısıyla söz konusu hüküm, gerekli defterlere kapanış tasdiki yaptırmayanlar açısından da geçerlidir.

Mükelleflerin 2012 yılında kullanacakları defterleri 2011 Aralık ayında tasdik ettirmeleri gerekiyordu. Ancak bu süreyi kaçıranlar veya 2012 yılında kullanacakları defterleri tasdik ettirmeyi unutanlar için ay sonuna kadar kullanabilecekleri bir kolaylık var. 2011 yılı defterine ara tasdik yaptırmak. 2012 yılında kullanacağınız defterleri aralık ayında tasdik ettirmeyi unuttuysanız, 2011 yılında kullandığınız defterlere Ocak ayı sonuna kadar ara tasdik yaptırarak, defterlerinizi yasal süresinde tasdik ettirmemiş olmaktan dolayı cezalı duruma düşmekten kurtulabilirsiniz.

 

 

 

YMM Eser Sevinç hakkında

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Ortak Başdenetçi 1988 yılında Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanmak suretiyle girdiği Maliye Teftiş Kurulu'ndan 12 yıl hizmet verdikten sonra, Maliye Başmüfettişliğinden Yeminli Mali Müşavirliğe geçmiştir. Maliye Bakanlığında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Daire Başkan Yardımcılığı görevlerini tamamladıktan sonra, tekrar mesleğe dönmüştür. 2008 yılında Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'ni kurmak suretiyle çalışmalarını, Sorumlu Ortak Başdenetçi ve Yolsuzluk İnceleme Uzmanı olarak da sürdürmektedir. Bir kız iki erkek üç çocuk babası olan YMM Eser Sevinç, İngilizce bilmektedir.
Bu yazı TTK kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın