Tam Tasdik ve Denetim - Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
İçeriğe git

Tam Tasdik ve Denetim

Yeminli mali müşavirlik (YMM) tasdik raporlarının uygulama alanı; "İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu" ve "Tam Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu"dur.

YMM Denetim ve Tasdik Hizmetlerinden yararlanmak ve bu tasdiki rapora bağlatmak, mükellefler ve kanuni temsilcileri için çogu kez bir tercih olmaktan çok, giderek uygulamalardaki güçlüklerin aşılması ve yeminli mali müşavir denetim ve tasdik raporuna duyulan gereksinimle zorunluluğa doğru bir yönelişi beraberinde getirmektedir.


Her sene Nisan ayında, Kurumlar Vergisi Beyannamesi Vergi İdaresine beyan edilmektedir. Ticari faaliyet yürüten işletmeler, o yıla ilişkin gelir ve giderlerini bu beyanname ile beyan etmektedirler. Raporların Yıllık Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi Beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar verilmesi esastır. Ancak, raporların beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde yeminli mali müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.


Yıllık Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir ve beyannameleri dahil ) vermek durumunda bulunan mükellefler, sözkonusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Yeminli mali müşavirlerce tasdik edilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, Kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla Kamu İdaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin tasdik raporu, ödenecek Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit etmektedir.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. YMM .Net
Eser Sevinç
Yeminli Mali Müşavir
Maslak 1453 T4 Bl. No:207 Maslak Sarıyer İstanbul
Tel : +90 212 231 13 00 Faks: +90 212 231 13 34
İçeriğe dön | Ana menüye dön