Tam Tasdik Raporu Düzenleme - Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Tam Tasdik Raporu Düzenleme

Mali Raporlama Danışmanlığı Hizmetimiz:

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen Tam Tasdik Raporu Hazırlama Aracı Danışmanlık Programımız internet üzerinde...

Rapor Şablonunu İnceleyiniz. Tam tasdik raporumuzda şablona göre uyarlama farklılıkları olabilir.

rapor.ymm.net bağlantısını tıklayarak 2016 ve 2017 yılına ilişkin Kurumlar vergisi beyannamesinin pdf dosyasını sistemimize girmeniz durumunda, tam tasdik raporunuzu yazdırabileceksiniz.

Tam tasdik raporunun hazırlanmasında gerekli olan geçici vergi bilgilerini, işçi sayısı bilgilerini, defter tasdik bilgilerini içeren beyannamelerden,
  • 4 adet geçici vergi beyannemesi
  • 12 adet muhtasar beyanname ve
  • sınırsız sayıda e-berat'a ilişkin
pdf dosyalarını da sisteme girebileceksiniz. Bu bilgiler girildiğinde, tam tasdik raporunun tamlık derecesi artmaktadır. pdf olarak girilmeyen bilgiler tarafınızca her zaman manuel olarak rapora dahil edilebilir. Ayrıca, karşıt inceleme tutanaklarınız veya teyit mektuplarınız elde edilecek dökümana manuel olarak eklenecektir. Muhtasar beyannameler aylık bazda verilmiş olacaktır. Aynı kurum için birden fazla işyeri için verilen beyannameler varsa, sistemimiz sadece birini kabul edeceğinden, ilgili YMM tarafndan gerekli düzeltmelerin manuel yapılması gerekecektir.

Programımız 2017 yılı Kurumlar vergisi beyannameleri için çalışabilecektir. Kurumlar vergisi beyanname düzeninde Maliye Bakanlığı'nca değişiklik yapıldığında, tarafımızca program güncellenerek çalışması sürdürülecektir.

Tam tasdik raporunun hazırlanabilmesi için ilgili YMM tarafından rapor sayısı, sözleşme sayısı ve tarihi gibi bilgiler önceden sisteme girilebileceği gibi, program çıktımız Microsoft Word programı ile düzenlenebilir bir formatta hazırlandığından, üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilecektir.

Tam tasdik raporu hazırlanırken kullanılabilecek olan ilgili yılda beyan edilen geçici vergiye ulaşmak için geçici vergi beyanname bilgileri, işçi sayısı gibi nedenlerle muhtasar beyanname bilgileri ve defter tasdik bilgileri için e-berat bilgileri pdf dosyası olarak sistemimize girildiğinde tam tasdik raporunun tamlık derecesi % 99'a ulaşmaktadır. Sistem içinde yapılacak güncellemeler ve ek yazılımlarımızla tamlık derecesi artırılmaktadır.

Karşıt inceleme tutanakları bu aşamada YMM tarafından tam tasdik raporlarına manuel olarak ilave edilecektir.

Kurumlar vergisi beyannamelerinde programımızın kullanımı mali rapor danışmanlık ücreti olarak faturalandırılacaktır.

Bu programı tüm Türkiye için geliştirdik ve bizimle irtibata geçen tüm meslektaşlarımıza bilgi vermeyi düşünüyoruz. esersevinc@ymm.net adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2018 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
İçeriğe dön