Mali Raporlama Danışmanlığı - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Mali raporlar devlet daireleri, bankalar ve diğer finansal kurum ve kuruluşlar tarafından istenir. Bu amaçla yetkin kişiler tarafından hazırlanan mali raporların güvenilir ve kesin olmaları gerekir.

Maliye İdaresine verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi içeriği mali tabloların istenilen mali raporlara dayanak oluşturur. Bu mali tabloların işlenmesi, mali raporlama danışmanlığı adı altında web sitemizde sunduğumuz bilgisayar programı aracılığıyla yapılmaktadır.

Mali raporlama danışmanlığı sonucu elde edilen raporlar tamamen Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve eklerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan raporlar MS Word programına uygun formattadır. Bu anlamda, sistem tarafından üretilen raporlara kullanıcıların daha sonra gerekli müdahalelerde bulunabilmeleri de çok kolaydır.

Amacımız, kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin kullanıcılar tarafından rahatça okunabilmesini ve yorumlanabilmesini sağlamaktır. Mali raporlama danışmanlığımız sistem üzerinden çıktı alınabilen aşamaya kadar olan kısma yöneliktir.

Sistemimizdeki programlar tamamen şirketimiz bünyesinde yazılmış ve uygulamaya konulmuştur.
www.vergi.org adresindeki uygulama araçları sayesinde YMM Raporları düzenlenmektedir.

Son güncellemeler ile birlikte,
  • Mizan,
  • Tam tasdik raporu,
  • Katma değer vergisi raporu,
  • Karşıt inceleme tutanakları, YMM teyit mektupları ve Vergi dairesinden bilgi isteme yazıları
  • Edefter görüntüleme ve Excel'e aktarma,
  • Bilanço ve gelir tablosu,
  • Mali oranlar analizi tablosu,
  • Yatay-Dikey analiz tablosu
vb. işlemleri pdf veya xml uzantılı dosyalar üzerinden yapılabilmektedir.

Sitemizdeki tüm işlemler ücretsizdir.

2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön