KDV İade Taleplerinde Kayda Değer Artış Olan Mükelleflerin İadeleri - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git
YMM Raporları > KDV İadeleri
KDV İade Taleplerinde Kayda Değer Artış Olan Mükelleflerin İadeleri

 
İlk defa KDV iadesi alacak olan mükellefler ile iade taleplerinde kayda değer bir artış olan mükelleflerin iade talepleri vergi dairesince yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda yerine getirilir. Bu mükellefler Yeminli Mali Müşavir aracılığı ile rapor ile başvurmuş olsalar dahi, yoklama ve değerlendirme işleminden önce vergi iadelerini alamazlar.

 
Yoklama ve değerlendirme işlemi vergi dairelerince 30 günü geçmemek üzere ivedilikle tamamlanır. İmalatçı niteliğindeki mükelleflerin iade işlemleri yapılmadan önce, ilgili vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığında oluşturulacak 3 kişilik bir ekip ile birlikte şirketin işyerine gidilmek suretiyle yerinde inceleme yapılır. Mükellefin yurt dışına gönderdiği malları üretecek kapasiteye sahip olup olmadığı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı ve makine parkı konularında denetimler yapılarak yoklama tutanağına geçirilir.

 
Yapılan yoklama işleminden sonra, tutanaklardaki bilgiler vergi dairesi müdürü tarafından incelenir. Mükellefin işletme kapasitesi ile iş hacmi arasında uyumsuzluk yoksa, vergi dairesi müdürü tarafından varsa, YMM raporu işlemiekonularak, iade işlemi gerçekleştirilir.
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön