İnteraktif Vergi Dairesi - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git
İnteraktif Vergi Dairesinden edinebileceğiniz hizmetler için tıklayınız:
 • İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi verilmesi,
 • Harç ve değerli dağıt bedeli iade talebinde bulunulması,
 • Eczane bilgi formu talebinde bulunulması,
 • Bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özetinin onayı talebinde bulunulması,
 • Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna talebinde bulunulması,
 • Hisse devrine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Unvan değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Yönetici değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Ek faaliyete başladığına ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Faaliyet konusu değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Kesinti bulunmayan cari dönem için muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 • 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında ödenmesi gereken hazine payına ilişkin özelge talebinde bulunulması,
 • Meslek mensupları ile imzalanan ve geçerli olan e-beyanname sözleşme listelerinin görüntülenmesi ve iptali,
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuru sonucuna erişim ve tecil taksit ödemesinde bulunulması,
 • Ödeme emri sorgulaması yapılması ve mal bildiriminde bulunulması,
 • Emanette yer alan tutarlar için iade/mahsup talebinde bulunulması,
 • Yönetici ve ortaklık bilgilerinin görüntülenmesi,
 • Gelen evrak bilgilerine erişim sağlanması,
 • Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin sorgulanması,
 • Belge basım bilgilerinin sorgulanması,
 • Ödeme ve alındı sorgulanması,
 • Hazır beyan sistemine erişim,
 • Vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Kasko değerine göre MTV düzeltme talebinde bulunulması,
 • İletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Sermaye artırımına ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunulması,
 • Mukimlik belgesi talebinde bulunulması,
 • Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebinde bulunulması,
 • Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulmasına ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebinde bulunulması,
 • Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının sorgulanması,
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi,
 • Defter beyan sistemine erişim,
 • Satış hasılatı bilgi formu talebinde bulunulması,
 • Şirketlerdeki ortaklık ve yöneticilik bilgilerinin sorgulanması,
 • Araç bilgilerinin sorgulanması,
 • Plastik poşet beyan sistemine erişim,
 • İkale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi.
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön