Vergi Barışı Düzenlemeleri - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Vergi Barışı Düzenlemeleri

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: vergibarışıvergiaffıyenidenyapılandırma
11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yapılandırmaya ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) de 26.05.2018 tarihinde yayımlanmış olup vergi barışı düzenlemeleri belirmeye başlamıştır.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content