Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
E-ticaret sözleşmelerinin kanuni tabiri mesafeli satış sözleşmeleridir. Bu mesafeli satış sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı yazımız konusunu oluşturmaktadır.
Eser Sevinç | 9/10/2013
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, KDV iade taleplerinin takibini ve daha süratli sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla “KDV İadesi Takip Sistemi” oluşturulmuştur.
Eser Sevinç | 2/10/2013
1 Temmuz 2013 tarihinden sonra kurulan şirketlerin, kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde internet sitesi açmaları gerekmektedir.
Eser Sevinç | 2/10/2013
İstifa eden personele kıdem tazminatı ödenebilir. Ancak bu ödemeyi gider olarak kayıtlara intikal ettirmek mümkün değildir.
Eser Sevinç | 2/10/2013
2013 - EYLÜL Döneminden itibaren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin % 2 Olarak Uygulanacaktır.
Eser Sevinç | 2/10/2013
Kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesapların aktive edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorundadırlar.
Eser Sevinç | 2/10/2013
Ortağın Alacağının Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulmasında Bilirkişi Raporu Aranmayabilir, YMM Raporu Yeterlidir.
Eser Sevinç | 30/9/2013
Vergi Usul Kanunu'nun tasarı aşamasında bulunanTebliği ile butebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorunda kalacaklardırlar.
Eser Sevinç | 27/9/2013
Yurt dışı teslimlerin kayıtlara intikalinde; Gümrük çıkış beyannamesinin kapanma tarihindeki (fiili ihraç tarihi) T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir.
Eser Sevinç | 26/9/2013
Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen ve 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulamaya giren hüküm uyarınca Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama faktöring ve finansman şirketleri dışında kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz komisyon vb. gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere BKK tarafından kararlaştırılacak kısmı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır.
Eser Sevinç | 24/9/2013
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
İçeriğe dön