Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content
Tax Bulletins New Law No 7144 amending the Turkish Tax Procedure Code was published in the Official Gazette on May 25 2018. Through this Law, Temporary Article 31 was added to the Turkish Tax Procedure Code.
Eser Sevinç | 1/8/2018
Tax Bulletins There is VAT Exemption on sales of property in Turkey. The exemption from value added tax is applied on the property that has been sold to non-resident individuals and corporations. There are certain conditions for the exemptions.
Eser Sevinç | 1/8/2018
Tax Bulletins The Turkish Parliament ratified a Tax Amnesty Law on May 11 2018. The Law aims to reduce the tax burden of the private sector which may have financial difficulties. The Law allows taxpayers to pay their public debts through instalments (up to 18 months) and covers the principal taxes and their auxiliaries. The Turkish government also seeks the repatriation of assets held in foreign accounts by Turkish individuals and corporates.
Eser Sevinç | 1/8/2018
Tax Bulletins Depreciation to be applied on new machinery and equipment used in manufacturing industry or R&D activities is disclosed. According to the Temporary Article 30 added to the Tax Procedures Law through the Article 16 of the Law No. 7103, to be effective from 1 May 2018.
Eser Sevinç | 1/8/2018
Tax Bulletins The valuation procedure applicable for the taxpayers consistently dealing with commodity demolition is below.
Eser Sevinç | 1/8/2018
New Law No 7144 amending the Turkish Tax Procedure Code was published in the Official Gazette on May 25 2018. Through this Law, Temporary Article 31 was added to the Turkish Tax Procedure Code.
Eser Sevinç | 16/7/2018
2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.
Eser Sevinç | 26/6/2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) de 26.05.2018 tarihinde yayımlanmış olup vergi barışı düzenlemeleri belirmeye başlamıştır.
Eser Sevinç | 28/5/2018
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 24.05.2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını 30/9/2018 tarihine kadar aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler.
Eser Sevinç | 25/5/2018
Vergi levhalarının 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK'un 5 inci maddesinde yer aldığı üzere "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." yükümlülüğü "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirilmiştir.
Eser Sevinç | 22/5/2018
Back to content