05/2016 - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle en az 10 işçi çalıştırma şartı 5'e düşürülmüştür.
Ali Çağsel Sev | 23/5/2016
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurumların, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları, Bakanlıkça bu oranın yüzde ona kadar artırılabileceği, ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usûl ve esasların yönetmelikle belirleneceği, kurumların ayrıca, öğrenim bursu verebilecekleri, öğrenim bursu verilmesine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Ali Çağsel Sev | 12/5/2016
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön