03/2016 - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
6337 sayılı kanunun 8. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine eklenen hükümle kurumların nakdi sermaye artışları üzerinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde kurum kazancından indirilmesine olanak sağlanmıştır.
Ali Çağsel Sev | 31/3/2016
Bağımsız denetim kapsamına girilmesi halinde genel kurulda bağımsız denetçi seçilmesi gerekmektedir.
Ali Çağsel Sev | 31/3/2016
Gönderilmiş olan bir e-faturanın reddi ya da harici yollarla itirazı sonrasında faturanın göndericisi aynı e-fatura numarasını tekrar kullanamaz. Farklı bir fatura numarası ile e-fatura gönderimi gerçekleştirilmelidir.
Eser Sevinç | 22/3/2016
2018 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
İçeriğe dön