Yevmiye Defteri Kapanış Onayı - Yazılarımız - Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
İçeriğe git

Ana menü:

Yevmiye Defteri Kapanış Onayı

Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: defteronaynotertasdikberatelektronikkanun
 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari Defterler başlıklı 5. kısmında düzenlenen defter tutma yükümlülüğüne göre ilgili mevzuatın 64. maddesinin 3. fıkrasında; “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır” ifadesi yer almaktadır.

 
Dolayısıyla, gerçek ve tüzel kişiler tarafından tutulan 2016 yılına ait yevmiye defteri kapanış onaylarının en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu zorunluluk yevmiye defterini fizikî ortamda tutan mükellefler içindir.

 
 
Yevmiye defterini elektronik ortamda tutan mükellefler için notere kapanış onayı yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. E-defter tutan mükellefler; Yevmiye defteri ve Defteri Kebir dışında, tutmak  zorunda oldukları diğer defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.

 
Kapanış onayını yaptırmayan mükelleflere, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereği idarî para cezası  öngörülmektedir ve bu ceza her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 2017 yılı için yasal yaptırım ise 5.408,00 TL idari para cezası olup, ayrıca kapanış tasdiki olmayan defterlerin ticari davalarda delil olma niteliği de ortadan kalkmaktadır.
 
 

Nezahat ŞAHİN
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 1 yorum
Ortalama Oy: 115.0/5
Eser Sevinç
2017-06-06 12:43:54
Yazı için teşekkür ediyorum.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. YMM .Net
Eser Sevinç
Yeminli Mali Müşavir
Maslak 1453 T4 Bl. No:207 Maslak Sarıyer İstanbul
Tel : +90 212 231 13 00 Faks: +90 212 231 13 34
İçeriğe dön | Ana menüye dön