İşyeri ve konut satışlarında harç oranı - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

İşyeri ve konut satışlarında harç oranı

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: harçkonutişyeritapuHarçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e düşürülmüştü. Böylece, oran sadece konut ve işyeri teslimleri için geçici olarak binde 15’e düşürülmüş, bunlar dışındaki diğer gayrimenkuller için binde 20 oranı geçerliliğini korumaktadır.

31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazate’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yukarıdaki 31 Ekim 2018 tarihi, 31 Aralık 2018 olarak değiştirilmiştir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön