2017 yılına ait yeniden değerlendirme oranı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

2017 yılına ait yeniden değerlendirme oranı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: yenidendeğerlemeoranıorandeğerleme
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content