Vergi Davalarında İstinaf Yolu - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek YMM
Web sitemiz 22 yaşında..
İçeriğe git

Vergi Davalarında İstinaf Yolu

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergidavasıistinaftemyizdanıştay
28.06.2014 günlü Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı yasada vergi davaları ile ilgili olarak düzenlemeler yapılmıştır: İlk derece yargılama mercii konumunda olan vergi mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmadan önce mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine “İstinaf” başvurusunda bulunulması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece vergi mahkemesi kararlarına karşı doğrudan doğruya Danıştay‘da temyiz davasının açılması yolu kapatılmıştır.

 
6545 sayılı yasa ile istinaf müracaatında bulunulabilecek vergi mahkemesi kararları ve istinaf incelemesi sonucunda temyize konu edilebilecek kararlar da sınırlandırılmış olup, bir kısım kararlara karşı istinaf ve temyiz yolları kapatılmış bulunmaktadır:

 
Konusu para ile belirlenebilen vergi davalarındaki sınırlama şöyledir:
 
 
  • 5.000 TL ve altı: Vergi mahkemesine müracaat mümkün olup, istinaf ve temyiz yolları kapalıdır.
  • 5.000 TL ila 100.000 TL arası : Vergi mahkemesi yolu açıktır. İstinaf mahkemesi yolu açıktır. Temyiz yolu kapalıdır.
  • 100.000 TL ve üstü : İlk derece mahkemesi yolu açıktır. İstinaf yolu açıktır ve temyiz incelemesi açıktır.
     

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2020 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön