tarhiyat - Bültenlerimiz - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content
Vergi affından yararlanılabilmesi için, borçların kesinleşmiş olması ve kanunun yayınlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekmektedir.
Eser Sevinç | 13/10/2014
YMM.Net
Back to content