Finansman Gider Kısıtlaması - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek YMM
Web sitemiz 22 yaşında..
İçeriğe git

Finansman Gider Kısıtlaması

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: finansmangider

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen ve 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulamaya giren hüküm uyarınca Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama faktöring ve finansman şirketleri dışında kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz komisyon vb. gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere BKK tarafından kararlaştırılacak kısmı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır. Benzer düzenleme GVK’nun 41/9 maddesinde de yapılmıştır.
Ancak
bu konuda Bakanlar Kurulu Kararı henüz alınmadığından, bu kısıtlama uygulanamamaktadır.
İlgili BKK yayımlandığında tüm vergi mükellefleri müşterilerimize duyurulacaktır.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2020 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön