Anonim Şirketlerin Bağımsız Denetimi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek YMM
Web sitemiz 22 yaşında..
İçeriğe git

Anonim Şirketlerin Bağımsız Denetimi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde KGK ·
Tags: bağımsızdenetimanonimşirket

Anonim şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayılarına ilişkin genel ölçüler aşağıdaki gibi Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir:

Aktif toplamı: 50 milyon TL ve üzeri,
Yıllık net satış hasılatı: 100 milyon TL ve üzeri,
Çalışan sayısı: 200 kişi ve üzeri.

Bakanlar Kurulu Kararına göre anonim şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üstüste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Bu ölçütler, vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine (2013 ve 2014 yılları) ilişkin bilanço ve gelir tablosuna uygulanacaktır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2020 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön