net

Eser Sevinç   esersevinc@ymm.net +90 533 690 74 36
Tam Tasdik Raporu


Tam Tasdik Raporu, şirketin ilgili mali verilerinin yeminli mali müşavirler tarafından incelenerek beyannamenin mevzuata uygun ve gerçeği yansıtır şekilde verildiğini bildiren rapordur. Tam Tasdik Raporu’nun amacı, şirketlerin devlete karşı sorumlu olduğu vergi ve diğer ödemelerin ya da şirketin yararlandığı istisnaların doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Rapor yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi için yazılır.

Rapor, zorunlu değildir ancak şirketlerin A grubu denetim elemanlarınca incelenmesini erteleyebilir ya da incelenmemesini sağlayabilir.

Şirketler için yapılan yıllık vergi inceleme planlamasında, ihbar veya benzeri bir durum gerçekleşmemesi halinde incelenmesi için öncelik verilen şirketler arasında olmamak ya da hiç incelemeden geçmemek için tam tasdik yaptırmak gereklidir.

Vergi risklerinden doğabilecek olan cezaların önüne geçmek (Vergi Ziyai cezası gibi) için YMM hizmetlerinden yararlanılabilir.

Vergisel olarak şirketi inceleyecek olan vergi inceleme elamanı ile mali hesapları destekleyici rapordan dolayı güven ilişkisini artırmak,rapor ile söz konusu dönem için KDV İadesi varsa bu iadeyi KDV İade Raporu olmaksızın alabilmek için YMM ile çalışmak gerekir.

Şirketlere ait, kamu kurumlarına sunulan önemlilik seviyesi yüksek raporlarda da Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanması şartı vardır. Bu durumun sebebi; Yeminli Mali Müşavirlerin kanunen diğer meslek gruplarına göre daha güvenilir ve sorumluluk sahibi olmasıdır. Yeminli Mali Müşavirler, hazırladıkları raporlardan da müteselsil olarak sorumludur. Eğer tasfiye, birleşme ve devir beyannamesi gibi durumlar varsa bu beyannameler de Tam Tasdik’in eki olarak sunularak YMM tarafından tasdik edilebilir.

Rapor kapsamında, görevi üstlenen ve sözleşme yapılan YMM’ye şirkete ait vergi ile alakalı olabilecek tüm işlemleri denetleme yetkisi verilir. YMM, gerek gördüğünde ya da hatalı bir işlem tespitinde bu durumu şirket yönetim organına yazılı olarak bildirir.