net

Eser Sevinç   esersevinc@ymm.net +90 533 690 74 36
Etkin Faiz Hesaplama

Etkin Faiz Yöntemi: Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir ve giderinin ilgili döneme kaydedilmesi yöntemidir. Etkin Faiz Oranı: Finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya daha kısa sürede yapılan tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak finansal aracın net defter değerine indirgeyen (eşitleyen) faiz oranıdır.