Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Gelir Türünü Seçiniz.Mesken Kira Geliri:  
İşyeri Kira Geliri: 

İstisna Tutarı:         

Vergilendirme Usulü:
 

Kalan  
Giderler  
İndirilebilecek Giderler
Safi Irat 
İndirim Tutarı  Bağkur, Sağlık Harcamaları, Eğitim Harcamaları gibi tutarlar indirilir.
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 
Hesaplanan Gelir Vergisi  
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 
Ödenecek Gelir Vergisi  İki eşit taksitle ödenecektir.
İade Edilecek Tutar 
Damga Vergisi Beyanname verildiğinde ödenecektir.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.