net

Eser Sevinç   esersevinc@ymm.net +90 533 690 74 36

Gelir Vergisi Hesaplaması

2022 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi  • İstisna tutarı 9.500 TL olarak ve götürü gider yönteminde oran % 15 olarak uygulanmıştır.
  • İstisna uygulamasından yararlanamayacak olan mükellefler:
    1. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,
    2. İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edilip beyan etmeyen veya eksik beyan edenler,
    3. İstisna haddinin üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 250.000 TL’yi aşanlar.
  • Beyanname verilmesi gereken durumlarda, gelir vergisi olsun olmasın, 294,90 TL damga vergisi ödenecektir.