net

Eser Sevinç   esersevinc@ymm.net +90 533 690 74 36
KDV İADE RAPORLARI VE KARŞIT İNCELEME TUTANAKLARI

Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. Ancak 3065 sayılı KDV Kanunu'nun

 • 9. maddesinde tevkifata tabii teslimler,
 • 11/1-a. maddesinde mal ve hizmet ihracatı teslimleri,
 • 11/1-b Türkiye’ de ikamet etmeyenlere yapılan teslimler,
 • 11/1-c maddesinde ihraç kayıtlı olarak yapılan teslimler,
 • 13. maddesinde deniz ve hava taşıma araçları, imal ve inşası, ithali ve bu araçlara verilen hizmetler,
 • 14. maddesinde uluslararası taşımacılık faaliyetleri,
 • 15. maddesinde diplomatik istisnalar,
 • 29. maddesinde indirimli orana tabii teslimler,

KDV'ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye'de ödenmiş olan KDV, yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre mümkün olan en kısa sürede KDV iadelerinin vergi dairesinden alınır.

KDV iadesi konusunda her türlü danışmanlık hizmeti, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve denetim elemanlarınca verilmekte olup, tam tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak tasdik işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler süratle ve titizlikle yerine getirilmekte ve KDV İade Raporları düzenlenmektedir.

Yeminli Mali Müşavirinizden aşağıdaki konularda hizmet alabilirsiniz.

 • KDV iade dosyalarının hazırlanması ve yasal mevzuat çerçevesindeki beyannameler ile uygunluğunun kontrolü,
 • Bu beyannamelerin gerektiği taktirde düzeltme beyannamelerinin kontrolü ve onayı,
 • Yasal bir düzenleme olan karşıt inceleme tutanaklarının (KİT)hazırlanması ve takip edilmesi,
 • KDV iade raporunun hazırlanması,
 • KDV iade raporunun ilgili vergi birimine teslim edilmesi
 • İlgili vergi dairesi tarafından hazırlanan eksiklik yazılarının takibi ve cevaplarının verilmesi,
 • Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan işlemlerin tecil-terkini,
 • Diğer istisnalardan doğan KDV iade işlemleri.