net

Eser Sevinç   esersevinc@ymm.net +90 533 690 74 36
Parasal Olmayan Kıymet Nedir?

Satın alma gücü ile ulusal para değerindeki değişmeler arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda parasal olmayan kıymetler, diğer bir ifade ile ulusal para değerindeki değişmelere rağmen satın alma güçleri değişmeyen kıymetlerdir.

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak parasal olmayan kıymetler aşağıdaki gibidir:
 • 110 Hisse Senetleri
 • 150 İlk Madde Ve Malzeme
 • 151 Yarı Mamuller - Üretim
 • 152 Mamüller
 • 153 Ticari Mallar
 • 157 Diğer Stoklar
 • 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
 • 159 Verilen Sipariş Avansları
 • 170 YYİO İşleri Maliyet
 • 180 Gelecek Aylara Ait Giderler
 • 240. Bağlı Menkul Kıymetler
 • 241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
 • 242. İştirakler
 • 244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
 • 245. Bağlı Ortaklıklar
 • 247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklügü Karşılığı (-)
 • 250. Arazi Ve Arsalar
 • 251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
 • 252. Binalar
 • 253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
 • 254. Taşıtlar
 • 255. Demirbaşlar
 • 257. Birikmiş Amortismanlar (-)
 • 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
 • 259. Verilen Avanslar
 • 260. Haklar
 • 261. Şerefiye
 • 262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
 • 263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
 • 264. Özel Maliyetler
 • 268. Birikmiş Amortismanlar (-)
 • 271. Arama Giderleri
 • 272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
 • 278. Birikmiş Tükenme Payları (-)
 • 280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
 • 294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
 • 340. Alınan Sipariş Avansları
 • 350. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
 • 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
 • 440. Alınan Sipariş Avansları
 • 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
 • 500. Sermaye
 • 502.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
 • 503.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar (-)
 • 520. Hisse Senedi ihraç Primleri
 • 521. Hisse Senedi iptal Karları
 • 540. Yasal Yedekler
 • 541. Statü Yedekleri
 • 542. Olağanüstü Yedekler
 • 549. Özel Fonlar