net

Eser Sevinç   esersevinc@ymm.net +90 533 690 74 36
Uyulması Gereken Kurallar

Sisteme uygun pdf veya xml dosyaları giriniz.

Büyük defter (Defter-i Kebir) yerine yevmiye defterine ait XML dosyalarını girmeyiniz.

Excel dosyasını Maliyenin formatına uygun olarak düzenleyiniz.

Sisteme girilecek dosyalar 2016 ve sonraki yıllara ilişkin olmalıdır. Örneğin 2011 yılı Kurumlar vergisi beyannamesi için sistemimizde doğru bilgi üretilmesi olanaksızdır.Konu hakkında Eser Sevinç ile iletişime geçebilirsiniz.