Türk Vergi Rehberi - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eser Sevinç, seçkin müşterilerine;
  • Vergi hukuku, mali ve ekonomik ve yatırım konularında danışmanlık,
  • Vergi ve muhasebe denetimi,
  • Bağımsız denetim,
  • Yönetim danışmanlığı,
  • Yeminli mali müşavirlik,
  • Yolsuzluk inceleme uzmanlığı
konularında tüm Türkiye nezdinde hizmet sunmaktadır.
Tel  : +90 212 801 75 11
Faks: +90 212 803 91 54

Mobil : +90 533 690 74 36
 
Vergi Riski Araştırması

Vergi müfettişlerince yapılması muhtemel vergi incelemelerinde genellikle, mükellefin defter bilgileri üzerinden hareket edilir. Defter bilgileri ile verilen kurumlar vergisi beyannamesindeki bilgiler karşılatırılarak, farklılık bulunması halinde, usulsüzlük cezası ile birlikte vergi kaybına ilişkin olarak vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılır. Bu durumu önlemek için, vergi riskinizin bulunup bulunmadığını siz de öğrenebilir, gerekli tedbirleri Maliye'nin incelemesinden evvel düzelttirebilirsiniz.

Hesap dönemine ait E-defter Xml dosyasını ve Kurumlar vergisi beyannamenizin Pdf dosyasını sisteme yükleyerek, riskli durumların varlığını belirleyebilir, gerekli tedbirleri alabilirsiniz. Vergi.Org sitesindeki ilgili Vergi Riski Araştırması sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı
11/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir.
Yayınlayan Eser Sevinç - 14/10/2019
Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır
Bazı mükellef grupları için yapılan yoklama işlemlerinde mükellefin ibraz ettiği bilgi ve belgeler dışında farklı bir tespit yapılamadığı, yapılan bu yoklamaların işlem sürecini uzattığı ve bu durumun, vergi dairelerinde verimliliği olumsuz yönde etkilediği, iş ve zaman kaybına neden olduğu belirtilerek; yoklamaların etkinliğinin artırılması amacıyla belirlenen mükellef grupları için İç Genelgede belirtilen şartların gerçekleşmesi koşuluyla kaldırılan işe başlama, adres değişikliği, şube açılışı ve işi bırakma yoklamaları ile mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uyum analiz çalışmaları kapsamında belirlenen sektörler, mükellef grupları, gayri safi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları vb. kriterler dikkate alınarak düzenlenecek yoklamalar için yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.
Yayınlayan Eser Sevinç - 11/10/2019
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön