Tam Tasdik Raporu ve YMM Denetimi

Beyannameler E-deftere uygun mu? Vergi riski var mı?

e-Tam Tasdik Raporu
Kurumlar Vergisi Beyannameniz ile E-defteriniz arasında hesap farkları var mı? Defterlerinizle beyannameleriniz uyumlu mu?
Vergi müfettişlerince yapılacak denetimlerde vergi riskinizin olup olmadığını öğrenmek için vergi riskinizi araştırınız.

YMM Raporları


Mali Analiz Kurumlar Vergisi Beyannameniz üzerindeki mali tablolarınız üzerinden Mali Analiz yapabilirsiniz. Mizan denetimini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Tam Tasdik Raporu E-YMM üzerinden verilecek tam tasdik raporu metnini oluşturabilirsiniz.

e-KDV İade Raporu KDV İade Raporu için gerekli ön işlemler yapılmaktadır.

Karşıt İnceleme Tutanakları Karşıt İnceleme Tutanaklarınızı veya Bilgi İsteme Yazılarınızı 191 Hesaba ait excelden veya e-defterden yararlanarak hazırlayabilirsiniz.

E-Defter Kullanımları E-defterlerininizin künye bilgisi dahil, Excele çevirme, cari hesap inceleme, mizan ve kayıt alma işlemlerini yapabilirsiniz.

Raporlar

Eser Sevinç tarafından hazırlanan bilgisayar programı kullanımları bedelsiz olup öncelikle halkımızın gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir.

Kullanıcılar, vergi mükelleflerinin ve mükelleflerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lâzımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar.
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, Katma Değer Vergisi Beyanname bilgileri ve e-defterler üzerinde yer alan bilgiler ile sisteme girişi yapılabilen her türlü bilgi ve belgeler sistemimiz tarafından kayıt altına alınabilir.
Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.
Kullanıcı tarafında, sistemimiz üzerinden elde edilen bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz etmemeyi taahhüt ederler. Aksi durumda, sistemimiz bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

Nasıl Kullanılır?

Beyannamelere ait PDF, E-Deftere ait XML ve 191 hesaba ilişkin Excel dosyasını kullanacaksınız. Ayrıca veri girişi yapılmasına gerek kalmaz.

Kurumlar veya Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin PDF uzantılı dosyaları üzerinden işlem yapılır.
E-defterinize ait XML dosyasını sisteme girerek işleminizi gerçekleştirirsiniz.
Karşıt İnceleme Tutanakları düzenlenirken, 191 hesaba ait Excel dosyanızı sisteme girerek işleminizi gerçekleştirirsiniz.
Tüm çıktılar ya MS Word veya Excel formatında olup bilgisayarınıza indirilebilir olacaktır, ya da web sitesi olarak görüntülenecektir.
Kullanımla ilgili görüş ve önerileriniz için, lütfen e-posta gönderiniz:esersevinc@gmail.com


Neler Yapabilirsiniz?

Tam Tasdik Raporu hazırlayabilirsiniz.
KDV İade Raporu ön hazırlığı yapar, Karşıt İnceleme Tutanakları, YMM ve Vergi Dairesinden Bilgi İsteme Yazıları düzenleyebilirsiniz.
E-Defterlerinizi inceleyebilir, analize tabi tutabilir, Excel hazırlamadan direkt olarak karşıt inceleme tutanakları hazırlayabilirsiniz.
Mali analiz yapabilir, bilanço ve gelir tablolarınızı beyannamelerden üretebilirsiniz.

Hazırlayan

E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç

Eser Sevinç

Eser Sevinç

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Eser Sevinç, lisans üstü çalışmasını 1997 yılında ABD'de Ferris State Üniversitesinde Master Science in Information Systems Managemet master derecesini elde ederek tamamlamıştır.

Eser Sevinç, 1988 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı mesleğini 2000 yılında Maliye Başmüfettişi olarak tamamlamıştır. 1999 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, 2001-2005 yıllarında BDDK-TMSF bünyesinde Tahsilat Dairesi Başkanlığında Yardımcı olarak kamu görevini sürdürmüştür.

25 Kasım 2008 tarihinde kurulan Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nin kurucu ortağıdir. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Dış Denetim hizmetleri sunmaktadır.

2015 yılından itibaren yazılım işleri ile ilgilenmekte olup vergisel programlar oluşturmuştur. Site üzerindeki programlar ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

İletişim

Mobil: +90 533 690 74 36

E-posta adresi: esersevinc@gmail.com