Türk Vergi Rehberi - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Vergi programları içeren web siteleri:

YMM Eser Sevinç tarafından E-defter dönüşüm hizmeti sunulmaktadır.
e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimiz aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükelleflerimiz mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir. Konu hakkındaki sorularınızı Yeminli Mali Müşavirliğimize aşağıdaki form aracılığıyla gönderebilirsiniz:
Tel  : +90 212 801 75 11
Faks: +90 212 803 91 54

Mobil : +90 533 690 74 36
 


E-Arşiv Fatura Zorunluluğu
E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan olmayan tüm mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak GİB'te sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden bu faturaları düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Yayınlayan Eser Sevinç - 12/11/2019
Tecil Faizi
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesi ile halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlenmiştir.
Yayınlayan Eser Sevinç - 30/10/2019
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön