Türk Vergi Rehberi - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Vergi programları içeren web siteleri:

YMM Eser Sevinç tarafından E-defter dönüşüm hizmeti sunulmaktadır.
e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimiz aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükelleflerimiz mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir. Konu hakkındaki sorularınızı Yeminli Mali Müşavirliğimize aşağıdaki form aracılığıyla gönderebilirsiniz:
Tel  : +90 212 801 75 11
Faks: +90 212 803 91 54

Mobil : +90 533 690 74 36
 


DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” yürürlüğe girmiştir.
Yayınlayan Eser Sevinç - 9/12/2019
2020 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları
Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR );
Yayınlayan Eser Sevinç - 2/12/2019
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön