Türk Vergi Rehberi - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Tel  : +90 212 801 75 11
Faks: +90 212 803 91 54

Mobil : +90 533 690 74 36
 
Eser Sevinç, seçkin müşterilerine;
  • Vergi hukuku, mali ve ekonomik ve yatırım konularında danışmanlık,
  • Vergi ve muhasebe denetimi,
  • Bağımsız denetim,
  • Yönetim danışmanlığı,
  • Yeminli mali müşavirlik,
  • Yolsuzluk inceleme uzmanlığı
konularında tüm Türkiye nezdinde hizmet sunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi
6698 sayılı Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Yayınlayan Eser Sevinç - 9/9/2019
Binaların Emlak Vergisi Değeri
2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
Yayınlayan Eser Sevinç - 5/9/2019
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön